Muggar i Värmland

198 kr


Mugg med de bästa värmlandscitaten:

"Guschelöv för sista minuten, annars hade jag inte fått möe gjort"

"Ida' mår jag görgött"

"Dä årner säj... å årner dä säj inte, ja då kvetter dä!"

Ölöppnörö

Ölöppnörö

120 kr